Tekstboks: APEX Frisør
CB Tananger AS, Org. nr. 918 716 114
Personvernerklæring - CB Tananger AS

Behandling av personopplysninger
Bedriften vil i egenskap av sitt virke samle inn og lagre informasjon om kundene. Informasjonen vil enten være inngitt av kunden selv så som navn, adresse, telefonnummer, timebestilling m.m. eller være informasjon som er nedtegnet under eller etter behandling og som relaterer seg til hårfarge, kundepreferanser m.m.
Informasjonen blir innhentet, lagret og brukt utelukkende for å sikre kundene korrekt og effektiv hårbehandling. Informasjonen deles ikke med tredjepart.
Informasjon som kunder og andre velger å inngi via sosiale medier (for eksempel inn til bedriftens Facebook side, Instagram side e.l.) blir håndtert av tredjeparts leverandør av sosiale medier og omfattes av personvern reglene til leverandøren av nevnte tjenester. Bedriften vil lagre og benytte kundeinformasjon inngitt via sosiale medier på samme måte som kundeinformasjon inngitt på andre måter. 
En kunde har rett til å få utlevert samtlige opplysninger som er registrert på vedkommende i bedriftens database. Kunden kan også kreve at dataene slettes – dersom kundeforholdet er avsluttet og der ikke er uoppgjort mellomværende. 

Tekstboks: Apex Frisør – CB Tananger AS
Skibmannsvegen 2 D
4056 Tananger
Tlf:  51 32 94 31
Org. Nr.  918 716 114

PERSONVERN

 
Et bilde som inneholder innendørs, bord, gulv, vegg

Beskrivelse som er generert med svært høy visshet

 

Medlem av NHO / Norske Frisør og Velværebedrifter

                                    

© Apex Frisør CB Tananger AS 2018